قرص دی پی دی 1 واتر ای دی

قرص دی پی دی3 واتر ای دی

قرص دی پی دی 4 واتر ای دی

قرص pH واتر ای دی

قرص water id dpd1

قرص water id dpd3

قرص water id dpd4

قرص water id pH

واتر ای دی

قرص دی پی دی چیست :

قرص دی پی دی water id

از این قرص ها برای اندازه گیری سطح کلر استفاده می شود ،از کلر جهت ضد عفونی کردن آب استفاده می شود . از این قرص ها می توان برای اندازه گیری میزان کلر آب استخر های شنا ، آب آشامیدنی و آب های صنعتی استفاده کرد . هنگامی که از کلر برای ضدعفونی آب استفاده می کنید ، هدف از بین بردن هرنوع میکروبی است. بنابراین میزان کلر بجا مانده در آب ( کلر فعال ) باید دارای مقدار محدودی باشد ، این مقدار کلر به عنوان "کلر باقیمانده" شناخته می شود میزان استفاده از کلر بسیار اهمیت دارد، در صورت استفاده کمتر از میزان استاندارد کلر در آب می تواند سبب ایجاد سطح بالای از بیماری گردد

انواع قرص DPD :

قرص DPD1 : این قرص مقدار کلر آزاد را که کلرین موجود در استخر است برای از بین بردن باکتری ها اندازه گیری می کند.

قرص DPD2 : این قرص برای اندازه گیری مونوکلرآمین استفاده می شود. DPD 2 یک روش ضد عفونی کننده کمتر مورد استفاده قرار میگیرد

قرص DPD3 : این قرص مقدار کلر ترکیبی را اندازه گیری می کند ،این قرص باید به قرص dpd1 اضافه شود

قرص DPD4 : این فقط برای اندازه گیری کلر کل استفاده می شود.

دقت این قرص ها از 0.001 میلی گرم در لیتر می باشد

phenol Red - DPD NO1 - NO3 - NO4

DPD4

بسته 100عددی

DPD3

بسته 500 عددی

DPD1

بسته 500 عددی

pH

بسته 500 عددی

POOL TESTER : PT 100~200~300~400~500~1500

Pool Tester : PT300

اندازه گیری : pH - هیدروژن پراکساید و PHMB

به همراه 20عدد قرص

Pool Tester : PT200

اندازه گیری : pH - اکسیژن فعال MPS

به همراه 30 عدد قرص

Pool Tester : PT100

اندازه گیری : کلر - pH - برم

به همراه 30 عدد قرص

Pool Tester : PT1500

اندازه گیری :QAC - pH

به همراه 20عدد قرص

Pool Tester : PT500

اندازه گیری : pH - کلر - برم - آلکالینیتی

به همراه 20عدد قرص

Pool Tester : PT400

اندازه گیری : pH - مس - روی

به همراه 20عدد قرص

Pool Tester : PTM900

اندازه گیری : pH - کلر دی اکساید

به همراه 20عدد قرص

Pool Tester : PTM200

اندازه گیری : pH - اکسیژن فعال

به همراه 20عدد قرص

Pool Tester : PTM100

اندازه گیری : pH - کلر -برم

به همراه 20عدد قرص

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]